Termeni și condiții§ 1 Generalități

Prin înregistrarea în joc utilizatorul solicită încheierea unui contract de utilizare gratuită cu Playa Games GmbH (denumită în cele ce urmează „Operator“). În plus, prin indicarea adresei sale de e-mail, acesta se declară de acord cu verificarea acesteia (vezi § 2). Solicitarea este acceptată de către Operator prin deschiderea unui cont de utilizator, care permite accesul la joc. Baza contractului de utilizare o constituie prezentul document, Termeni și condiții, a căror luare la cunoștință este confirmată de utilizator prin înregistrarea sa. Nu s-au încheiat convenții suplimentare. Operatorul încheie contracte de utilizare exclusiv cu persoane fizice. Contractul de utilizare se încheie pe durată nedeterminată și poate fi reziliat oricând de către ambele părți, în mod regulamentar, fără termen de preaviz, printr-un text, de regulă prin e-mail. Deschiderea unui cont sau permisiunea de participare la joc, precum și menținerea jocului sau a accesibilității acestuia nu constituie un drept al utilizatorului. Operatorul își rezervă dreptul de a dezvolta jocul în continuare sau de a-l modifica precum și de a înceta operarea acestuia, fără indicarea motivelor. Operatorul poate modifica oricând prezentul document, Termeni și condiții. El va indica din timp și în mod expres Utilizatorului eventuale modificări. Prin reluarea jocului (conectare) după o informare, Utilizatorul se declară de acord cu noul document Termeni și condiții.

§ 2 Cont / Proprietatea asupra unor bunuri virtuale

Numele contului trebuie să conțină cel puțin 3 caractere care pot fi litere, cifre, spații precum și caractere speciale. Acestea nu pot fi formate exclusiv din cifre. La alegerea numelui contului se vor respecta drepturile legate de nume ale persoanelor reale. Acest principiu se aplică și la denumirea unor grupuri care nu pot fi denumite după numele unor asociații, firme sau mărci comerciale. Toate conturile, inclusiv valorile, resursele, obiectele, etc., sunt bunuri virtuale în cadrul jocului. Utilizatorul dobândește un drept de utilizare exclusiv asupra contului, însă asupra celorlalte bunuri virtuale deține doar un drept de utilizare non-exclusiv. Drepturile de utilizare sunt limitate la durata de valabilitate a contractului de utilizare, în cazul în care în cadrul jocului nu se indică o durată de valabilitate mai scurtă. Utilizatorul nu dobândește în plus față de drepturile de utilizare nici un drept de proprietate sau un alt drept asupra bunurilor virtuale. Acest lucru se aplică și în cazul acelor bunuri virtuale care au fost cedate spre folosință utilizatorului la folosirea premium (vezi § 10). Utilizatorul nu are dreptul de a-și muta contul în altă lume de joc sau pe alt server. Nu este permisă utilizarea, achiziția, vânzarea, donarea sau schimbul de bunuri virtuale în afara jocului. Chiar și încercarea unei astfel de tranzacții poate fi sancționată. Datele de acces ale unui cont nu pot fi vândute sau înstrăinate în alt mod. Fiecare jucător răspunde de siguranța datelor sale de acces și este solicitat să-și aleagă o parolă sigură. Operatorul nu poartă nicio răspundere pentru pierderea unor bunuri virtuale. În cazul unui dubiu, utilizatorul trebuie să dovedească că nu se face vinovat de pierdere prin alegerea unei parole nesigure și prin expunerea parolei alese.

Un cont trebuie verificat cu o adresă validă de e-mail. În cazul în care adresa indicată nu este validă, operatorul își rezervă dreptul de a bloca sau șterge contul. Prin înregistrare, utilizatorul se declară de acord ca Operatorul să-i trimită un e-mail de verificare a adresei de e-mail indicate și să se asigure că are dreptul să utilizeze acea adresă de e-mail. El exonerează Operatorul de răspunderea pentru orice daune care ar putea lua naștere în baza indicării adresei de e-mail, pe care Utilizatorul nu are dreptul s-o folosească. În continuare, Operatorul își rezervă dreptul de a șterge, după un timp rezonabil, conturi de utilizator nefolosite în joc.

§ 3 Drepturi de autor și drepturi de utilizare

Titularul denumirii și a drepturilor de autor asupra jocului sunt Operatorul și eventual Licențiatorii corespunzători. Titularul drepturilor de utilizare este exclusiv Operatorul. Orice multiplicare sau utilizare în alte publicații electronice sau publicații tipărite a reprezentărilor grafice, a documentelor cu sunet, a secvențelor video și a textelor puse la dispoziție este permisă doar cu acordul expres al Operatorului. Sunt incluse aici toate modurile de utilizare cunoscute (TV, online-stream, radio, internet, e-mail, print, etc.). Orice utilizare a jocului în scop comercial se va face doar cu aprobarea expresă în scris a Operatorului. În cazul în care aveți întrebări sau indicii, sau dacă dvs. considerați că vă sunt încălcate propriile drepturi de autor sau drepturi de utilizare, vă rugăm să vă adresați cât mai repede Operatorului, indicând toate detaliile. Acesta va asigura sprijinul cât mai repede în cazul unor semnalări justificate.

§ 4 Conturi multiple / utilizarea comună a unui cont / administrarea ca locțiitor a unui cont

Fiecărui jucător îi este permis să utilizeze doar un cont per server. În cazul în care un jucător joacă în paralel cu mai mult decât un cont, acesta poate fi sancționat prin blocarea de durată a tuturor conturilor.

Un cont poate fi folosit de o singură persoană. Nu este permisă utilizarea comună a unui cont, adică utilizarea alternativă a unui cont de mai multe persoane.

Se aplică alte prevederi doar în cazul unei administrări temporare, ca locțiitor, a unui cont. În acest caz, un utilizator joacă pentru un altul, care este temporar indisponibil pentru joc, din contul de utilizator al acestuia. Administrarea ca locțiitor a contului va avea loc pentru minimum 24 de ore, dar pe o durată de mai puțin de 21 de zile. În această perioadă utilizatorul contului protejat nu se poate conecta. Este interzisă o utilizare reciprocă a celor două conturi. Întreaga procedură de administrare ca locțiitor a contului se face pe riscul utilizatorului contului protejat. Transmiterea de informații de acces către administratorul contului reprezintă un mare risc de modificare nedorită a contului. Operatorul nu preia nicio răspundere în legătură cu eventuale modificări, pierderi sau ștergerea contului. Operatorul nu poartă nicio răspundere, în special în ceea ce privește folosirea valutei premium (vezi § 10).

§ 5 Exploatarea erorilor & Scripting / Cheating

Se vor evita măsuri care provoacă un transfer excesiv de date pe server (de exemplu reîncărcarea automată a paginilor) sau care pot afecta derularea jocului. Sunt interzise în special scripturi automate sau semiautomate care interoghează baza de date sau care declanșează mecanisme de joc. La o încălcare a acestor prevederi, respectivul cont de utilizator va fi șters sau blocat fără avertisment prealabil. Operatorul își rezervă dreptul la creanțe compensatorii pentru valoarea daunei provocate și a cheltuielilor administrative care au rezultat din aceasta. Fiecare jucător este obligat să semnaleze Operatorului imediat, prin formularul de asistență, orice erori de programare (bug-uri) identificate de către acesta. Exploatarea unor astfel de erori de programare de către orice jucător în scopul creării unui avantaj propriu sau al altui jucător poate atrage după sine blocarea contului. Declanșarea intenționată a unei erori de programare este permisă doar dacă jucătorului respectiv i se solicită acest lucru de către un angajat de la departamentul de asistență.

§ 6 Reguli de comportament

Numirea, indicarea prin linkuri precum și publicitatea pentru produse comerciale, oferte, pagini de internet sau firme terțe nu este permisă. Texte introduse de către utilizator în joc, cum ar fi descrieri, denumiri, denumiri de bresle, descrieri de bresle, mențiuni pe forumuri, linkuri sau știri care depășesc limitele morale, lezează demnitatea unei persoane sau încalcă legislația în vigoare, în special în domeniul protecției tinerilor, precum și conținuturi care instigă la aceasta, respectiv linkuri spre astfel de conținuturi, pot fi editate de către Operator, iar respectivele conturi ale persoanelor responsabile pot fi blocate sau șterse. În plus, pot exista consecințe penale. Operatorul nu își însușește texte sau legături prin linkuri introduse de către Utilizator. Verificarea se face prin eșantionare și în baza unor semnalări concrete. Este interzis ca în joc și în special pe forum, jucătorii să pretindă că sunt alți utilizatori sau angajați la departamentul asistență, community manager, operator sau persoane similare sau să amenințe alți utilizatori cu sancțiuni.

§ 7 Limba pentru derularea jocului

Limba oficială a acestui joc și limba utilizată pe forum se orientează în funcție de limba textelor de joc de pe serverul respectiv. Descrierea personajelor, textele specifice breslei și mesajele din cadrul jocului pot duce la blocarea sau ștergerea unui cont când este utilizată o limbă străină, pentru că altfel nu poate exista garanția privind respectarea regulilor de comportament. Fac excepție citatele în limba engleză sau latină, prezentate la descrierea personajelor sau a breslei.

§ 8 Aplicarea regulilor

O echipă formată din community managers (CoMa’s), echipa jocului și angajații de la departamentul de asistență sunt responsabili pentru aplicarea regulilor. Puteți adresa întrebări acestora prin intermediul formularului de asistență al jocului, indicând adresa de e-mail verificată, pentru a ne asigura că datele utilizatorului vor rămâne confidențiale. Dacă un utilizator încearcă să eludeze decizia adoptată de o persoană autorizată, încredințând unei alte persoane autorizate cazul respectiv, acest lucru poate duce la blocarea sau la ștergerea contului acestuia. Sunt exceptate de la această prevedere plângerile, dacă acestea sunt transmise prin funcția corespunzătoare din formularul de asistență.

§ 9 Politica de confidențialitate

Pentru înregistrarea în joc sunt solicitate doar câteva date. Aceste date sunt, pe lângă adresa de email, o parolă pentru procedura de conectare și un pseudonim. Operatorul utilizează aceste informații conform politicii de confidențialitate și conform celor mai riguroase cerințe din legile actuale (precum Legea federală privind protecția datelor, BDSG, și legea privind telemedia, TMG). Utilizatorul își poate revoca oricând acordul privind utilizarea pe viitor a datelor personale, conform § 13 par. 2 nr. 4 din legea privind telemedia, prin ștergerea contului său din meniul de opțiuni al jocului.

§ 10 Costuri

Jocul poate fi jucat gratuit în întregime. Prin înregistrarea în joc și pe parcursul jocului nu intervin costuri automate. Utilizatorul are însă posibilitatea de a își credita unitățile de valută premium contra unei sume de bani. Vi se alocă un cont de utilizator în care veți primi toate mesajele. Puteți citi prețurile direct în meniul corespunzător al jocului. Valuta premium poate fi utilizată pe parcursul jocului pentru a putea folosi conținuturi suplimentare. Aceasta poate consta în obiecte speciale, mijloace de transport sau alte avantaje pe parcursul jocului. Nu puteți avea însă pretenția privind disponibilitatea anumitor avantaje pentru dvs. Sunt indicate în mod clar unitățile necesare de valută premium pentru utilizarea unor astfel de conținuturi. Deoarece conținuturile suplimentare pot fi utilizate doar dacă unitățile de valută premium sunt disponibile în contul de utilizator, nu pot apărea costuri neașteptate. Prin utilizarea valutei premium, utilizatorul primește un drept de utilizare ne-exclusiv pentru avantajul ales, valabil exclusiv pentru respectivul cont de utilizator. Dacă durata valabilității acestui avantaj nu este indicată în joc, aceasta se limitează la durata prezentului contract. Toate drepturile care depășesc dreptul de utilizare limitat rămân proprietatea operatorului.

Operatorul are la dispoziție diferite metode de plată, iar utilizatorul poate alege una dintre acestea. În acest scop, operatorul colaborează cu diverși furnizori terți, de exemplu cu băncile. Uneori acești furnizori încheie contracte proprii cu utilizatorul pentru efectuarea plății. În aceste cazuri se aplică de regulă termenii și condițiile furnizorului. Unii furnizori, în special în domeniul telecomunicațiilor și telefoniei mobile, sunt partenerii contractuali principali ai utilizatorului. În aceste cazuri operatorul prestează serviciile în beneficiul furnizorului respectiv, care este titularul dreptului de creanță față de utilizator. Acest furnizor recuperează creanțele pe cont propriu și nu pentru operator. Dacă aveți întrebări vă rugăm să vă adresați furnizorului dvs. sau echipei de asistență.

Pentru protecția jucătorilor mai tineri nu există în acest joc posibilitatea de a câștiga bani sau de a distribui câștigurile (par. 6 pct. 2 din legea germană privind protecția tinerilor). Din acest motiv, unitățile din valuta de plată nu pot fi preschimbate, respectiv achitate în monedă reală. Unitățile neutilizate expiră la încetarea contractului de utilizare.

Dacă utilizatorul este minor, acesta garantează în mod expres, în momentul comandării unităților din valuta premium, că i-au fost alocate fondurile necesare pentru plata acestora sau că i-au fost puse la libera sa dispoziție.

§ 11 Drept de revocare

Puteți revoca în scris declarația contractuală în decurs de 14 zile, fără a indica motivele, prin scrisoare sau prin formularul de asistență). Perioada începe să curgă din momentul primirii acestei informări în formă scrisă, însă oricum nu înainte de încheierea contractului și nu înainte de îndeplinirea obligațiilor noastre de informare conform art. 246 § 2 coroborat cu § 1 par. 1 și 2 EGBGB (Introducere în Codul Civil German) și conform obligațiilor noastre conform § 312e par. 1 prop. 1 BGB (Codul Civil German) coroborat cu art. 246 § 3 EGBGB (Introducere în Codul Civil German). Pentru că dvs. nu oferiți date personale, sistemul nostru utilizează standardele tehnice pentru recunoașterea greșelilor de înregistrare. Pentru respectarea termenului de revocare este suficientă expedierea la timp a revocării. Revocarea trebuie adresată în atenția:

Despre noi

În cazul unei revocări valabile, serviciile de care au beneficiat ambele părți și eventual beneficiile dobândite (de ex. dobânzi) trebuie restituite. Dacă puteți să restituiți serviciile de care ați beneficiat doar parțial sau în formă deteriorată, trebuie să achitați o compensație pentru valoarea pierdută. Acest demers implică și îndeplinirea obligațiilor contractuale de plată de către dvs. pentru perioada până la revocare. Obligațiile privind rambursarea plăților trebuie îndeplinite în decurs de 30 de zile. Termenul începe să curgă din momentul trimiterii avizului de revocare, iar pentru noi din momentul primirii acestuia.

Dreptul dvs. de revocare se stinge înainte de termen, dacă contractul a fost executat integral de ambele părți contractuale la dorința lor expresă, înainte de exercitarea dreptului de revocare de către aceștia. Se poate pleca în mod normal de la această premisă, dacă ați început deja să utilizați contul dvs. de joc.
Finalul avizului de revocare


§ 12 Prevederi finale

Operatorul este responsabil pentru toate pagubele survenite în legătură cu utilizarea jocului doar în cazul unei acțiuni intenționate sau a unei neglijențe majore. Este exclusă cesiunea creanțelor utilizatorului față de operator către terți.

Se aplică legislația Republicii Federale Germania, excluzând Convenția Națiunilor Unite cu privire la vânzarea internațională de mărfuri și reglementările din dreptul internațional privat. În măsura în care utilizatorul nu poate fi adus în fața instanței în Germania, sau dacă este vorba despre un comerciant în sensul prevăzut de codul comercial german, jurisdicția aplicabilă este cea de la sediul operatorului. Operatorul are, în plus, dreptul de a iniția o acțiune în justiție și în fața instanței competente generale a utilizatorului.

În măsura în care anumite părți din aceste prevederi nu sunt, nu mai sunt sau nu sunt integral conforme prevederilor legale aplicabile, acest lucru nu va afecta valabilitatea sau conținutul celorlalte prevederi. Reglementarea nevalabilă trebuie înlocuită printr-o reglementare a cărei eficiență economică să fie cât mai apropiată de cea a reglementării care își pierde valabilitatea.